Cztery cmentarze

2006.11.02

W Suwałkach s±siaduj± ze sob± cztery cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicki, prawosławny oraz żydowski.