Okolice wsi Hańcza / 027

27 / 28

027

Wyjątkowo kilkoro ludzi, żeby pokazać skalę.