Instytut Energii Atomowej POLATOM / 004

4 / 21

004

Demonstracja odległości na poziom promieniowania – wniosek jest prosty: jak coś się stanie, należy uciekać jak najdalej.