Instytut Energii Atomowej POLATOM / 016

16 / 21

016

Wnętrze budynku Instytutu Badań Materiałowych czasy swojej świetności ma już za sobą.