Instytut Energii Atomowej POLATOM / 006

6 / 21

006

W budynku reaktora.