Instytut Energii Atomowej POLATOM / 007

7 / 21

007

Wejście do śluzy prowadzącej do pomieszczenia reaktora.