Instytut Energii Atomowej POLATOM / 010

10 / 21

010

Wnętrze działającego reaktora. W sumie niewiele widać poza cieniami przyrządów.