Instytut Energii Atomowej POLATOM / 011

11 / 21

011

Za to na sprzęcie pomiarowym skala się skończyła.