Instytut Energii Atomowej POLATOM / 012

12 / 21

012

W pobliżu szczytów prętów kontrolnych promieniowanie jest ponad pół tysiąca razy większe niż promieniowanie tła.