Instytut Energii Atomowej POLATOM / 020

20 / 21

020

Urządzenie do otrzymywania plazmy. W ciągu ułamka sekundy zużywa kolosalne ilości energii i robi bum :-)