Instytut Energii Atomowej POLATOM / 021

21 / 21

021

Jedno z najnowszych laboratoriów – już z tego wieku.